Sadržaji

 

Predavanja: na predavanjima će biti zastupljene sljedeće teme

  • konvergencija medija i on-line novinarstvo i o promjene koje su nastale u masovnim medijima pod utjecajem interneta – participativno novinarstvo, autorstvo, plagiranje, novinarska etika, govor mržnje, lažne vijesti
  • digitalizacija baštine i digitalizacija sadržaja medija kao dijela hrvatske baštine;
  • novi alati koje informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje novinarima, primjerice strojno prevođenje, pretraživanje i vrednovanje informacija, mobilno novinarstvo;
  • uloga društvenih mreža u novinarstvu, ovisnosti o internetu, kulturološki aspekti i osviještenost za korištenje interneta, medijska pismenost u vremenu informacijske tehnologije.

Radionice:

  • strojno prevođenje kao alat u suvremenom novinarstvu,
  • digitalna obrada slike i zvuka za novu novinarsku praksu,
  • mobilno novinarstvo,
  • multimedijalna proizvodnja vijesti na radiju,
  • tehnologija u suvremenom televizijskom novinarstvu,
  • analiza on line društvenih mreža s Node XL.

Promocija Zbornika 2016: Zbornik Ljetne škole „Informacijska tehnologija i mediji“ održane 2016. godine promovirat će glavna urednica zbornika doc.dr.sc. Ljubica Josić i recenzenti.

Okrugli stol u Gradskoj knjižnici Zadar na temu Lažne vijesti, interaktivna komunikacija  i etika suvremenog novinarstva

Doktorski kolokviji: Bit će organizirani doktorski kolokviji na kojima će doktorandi koji su polaznici ljetne škole, predstavljati svoje doktorske teze. Profesori ljetne škole i ostali polaznici raspravljat će s kandidatima o hipotezama, metodologiji i odabranoj temi te o mogućim novim temama temeljenim na predavanjima i istraživanjima predstavljenima u okviru programa Ljetne škole.

Posjet RTV Centru Zadar: demonstracije nove komunikacijske tehnologije i njezina primjena u medijima – 29.8.2017.