Izlet

Izlet na rijeku Zrmanju i nacionalni park Paklenica će biti organiziran 01.09.2018.. Izlet će se koristiti za praktičnu primjenu nekih novinarskih aktivnosti (mobilno novinarstvo, digitalna fotografija) što će biti demonstrirano na radionicama. Izlet je opcionalan i cijena izleta iznosi 250 kn.

 

zrmanja_view_pervan_htzpaklenica_buljma