Raspored

Dan 1., Ponedjeljak, 27.08.2018.


10:00-11:00 > Svečano otvorenje – zgrada Studentskog doma (dvorana pored ulaza)


11:00-12:00 (Dvorana 131) > Radionica:
> doc.dr.sc. Jasna Potočnik Topler :: Fakultet za turizam u Brežicama, UM
>>  Retorika


12:00-12:15 > Pauza uz osvježenje.


12:15-15:30 (Dvorana 127) > Predavanje:
> izv.prof.dr.sc. Nada Zgrabljić Rotar :: Hrvatski studiji, UNIZG


12:15-13:15 (Dvorana 131) > Predavanje:
> dr.sc. Gordan Akrap
>> Operacije utjecaja: koncepti i dileme


13:15-15:30 (Dvorana 131) > Doktorski kolokvij (prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec)


 

Dan 2., Utorak, 28.08.2018.


09:00-10:00 (Dvorana 131) > Radionica:
> doc.dr.sc. Tijana Vukić :: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:Unipu
>>  Važnost cjeloživotnog obrazovanja novinara u digitalnom dobu


09:00-10:00 (Dvorana 127) > Radionica:
> doc.dr.sc. Diana Tomić :: Odsjek za fonetiku :: FFZG
>>  Usmena izlaganja u znanosti


10:00-10:15 > Pauza uz osvježenje.


10:15-11:00 (Dvorana 131) > Radionica:
> doc.dr.sc. Tijana Vukić :: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:Unipu
>>  Važnost cjeloživotnog obrazovanja novinara u digitalnom dobu (nastavak)


10:15-12:00 (Dvorana 127) > Radionica:
> doc.dr.sc. Diana Tomić :: Odsjek za fonetiku :: FFZG
>>  Usmena izlaganja u znanosti (nastavak)


11:00-12:00 (Dvorana 131) > Radionica:

> doc.dr.sc. Tijana Vukić :: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:Unipu
>>  Medijsko metaučenje na platformi Office 365


12:00-12:15 > Pauza uz osvježenje.


12:15-13:15 (Dvorana 131) > Radionica:
> doc.dr.sc. Tijana Vukić :: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:Unipu
>>  Medijsko metaučenje na platformi Office 365 (nastavak)


12:15-13:15 (Dvorana 127) > Radionica:
> doc.dr.sc. Diana Tomić :: Odsjek za fonetiku :: FFZG
>>  Usmena izlaganja u znanosti (nastavak)


13:15-15:30 (Dvorana 131) > Doktorski kolokvij (prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec)

18:00-19:00 (Gradska knjižnica) > Predavanje:
> Karolina Zelenika
>> Što za knjigu donosi digitalno doba


 

Dan 3., Srijeda, 29.08.2018.


09:00-10:00 (Dvorana 131) > Predavanje:
> dr.sc. Jadran Perinić
>> Medijsko komuniciranje kriznih događaja u digitalnom okruženju 


10:00-11:00 (Dvorana 131) > Izlaganja studenata


09:30-11:00 (Dvorana 39) >Radionica:
> prof.dr.sc. Špela Vintar
>> Projekt DigiLing – Multiply Predstavljanje i uvod: Who is a Digital Linguist and how DigiLing can help you become one


11:00-11:30 > Pauza uz osvježenje.


11:30-13:15 (Dvorana 131) > Radionica:
> Mirela Rončević :: FFZG
>>  Understanding Ebooks and Digital Content


12:15-13:15 (Dvorana 127) > Izlaganja studenata


11:30-13:00 (Dvorana 39) > Radionica:
> doc.dr.sc. Petra Bago :: Filozofski fakultet: Unizg
>> Projekt DigiLing – Multiply radionica


13:00-14:00 > Pauza za ručak.


14:00-15:00 (Dvorana 39) > Radionica:
> doc.dr.sc. Petra Bago :: Filozofski fakultet: Unizg
>> Projekt DigiLing – Multiply pregled rezultata


13:15-15:30 (Dvorana 131) > Doktorski kolokvij (prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec)

15:30-20:00 > Slobodno vrijeme.


20:00-22:00 > Večera (projekt)


 

Dan 4., Četvrtak, 30.08.2018.


09:00-10:30 (Dvorana 127) > Radionica:
> doc.dr.sc. Diana Tomić :: Odsjek za fonetiku :: FFZG
>>  Usmena izlaganja u znanosti (nastavak)


10:30-12:00 (***) > Radionica::
> mag.nov. Tamara Kunić :: Hrvatski studiji, UNIZG
>> Rad u integriranoj novinskoj redakciji: Priprema izvješća o Ljetnoj školi za objavu na portalima

***Napomena: ova će se radionica održati u redakciji portala e-Zadar na adresi Obala kneza Trpimira 2 (20-ak minuta hoda od Novog kampusa)


12:00-12:15 > Pauza uz osvježenje.


12:15-13:15 (Dvorana 131) > Predavanje:
> prof.dr.sc. Enes Osmančević :: Sveučilište u Tuzli
>> Etika u digitalnom svijetu


13:15-14:15 (Dvorana 131) > Predavanje:
> prof.dr.sc. Enes Osmančević :: Sveučilište u Tuzli
>> Govor mržnje u online medijima


13:15-15:30 (Dvorana 127) > Doktorski kolokvij (prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec)

20:00-22:00 > Dalmatinska večera (Restoran Dva ribara)


 

Dan 5., Petak, 31.08.2018.


08:00-09:00 (Dvorana 131) > Predavanje:
> prof.dr.sc. Danijel Labaš :: Hrvatski studiji, UNIZG
>>  Izazovi medijske pismenosti i kurikulska reforma


09:00-10:00 > Radionica :
> doc.dr.sc. Ljubica Josić :: Hrvatski studiji, UNIZG
>>  Elektronički tekstovi


10:00-10:15 > Pauza uz osvježenje.


10:15-11:15 > Predavanje::
> Daria Marjanović
>> Korisnik od medije do multimedije


11:15-12:15 > Radionica:
> Duje Bonacci
>> Usporedna analiza agende medija i agende publike pomoću sustava VoxPopuli na primjeru kurikularne reforme


12:15-12:45 > Podjela potvrda o sudjelovanju i zatvaranje ljetne škole.