Sadržaji

 

Predavanja: na predavanjima će biti zastupljene sljedeće teme

 • konvergencija medija i on-line novinarstvo i o promjene koje su nastale u masovnim medijima pod utjecajem interneta – participativno novinarstvo, autorstvo, plagiranje, novinarska etika, govor mržnje, lažne vijesti
 • digitalizacija baštine i digitalizacija sadržaja medija kao dijela hrvatske baštine;
 • novi alati koje informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje novinarima, primjerice strojno prevođenje, pretraživanje i vrednovanje informacija, mobilno novinarstvo;
 • uloga društvenih mreža u novinarstvu, ovisnosti o internetu, kulturološki aspekti i osviještenost za korištenje interneta, medijska pismenost u vremenu informacijske tehnologije.

Radionice:

 • strojno prevođenje kao alat u suvremenom novinarstvu,
 • digitalna obrada slike i zvuka za novu novinarsku praksu,
 • mobilno novinarstvo,
 • multimedijalna proizvodnja vijesti na radiju,
 • tehnologija u suvremenom televizijskom novinarstvu,
 • analiza on line društvenih mreža s Node XL.
 • DigiLing

Promocija Zbornika 2017: Zbornik Ljetne škole „Informacijska tehnologija i mediji“ održane 2017. godine promovirat će glavna urednica zbornika izv.prof.dr.sc. Ljiljana Zekanović-Korona i recenzenti.

Okrugli stol na temu Lažne vijesti, interaktivna komunikacija  i etika suvremenog novinarstva

Doktorski kolokviji: Bit će organizirani doktorski kolokviji na kojima će doktorandi koji su polaznici ljetne škole, predstavljati svoje doktorske teze. Profesori ljetne škole i ostali polaznici raspravljat će s kandidatima o hipotezama, metodologiji i odabranoj temi te o mogućim novim temama temeljenim na predavanjima i istraživanjima predstavljenima u okviru programa Ljetne škole.

Posjet RTV Centru Zadar: demonstracije nove komunikacijske tehnologije i njezina primjena u medijima – 31.8.2018.