Učitelj – između tradicije i suvremenosti (The Teacher: Between Tradition and Modernity)

sveuciliste-logo-rgb-1

Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske
Kolinde Grabar – Kitarović
organizira

6. Dane Šime i Ante Starčevića

znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

pod nazivom

Učitelj – između tradicije i suvremenosti
(The Teacher: Between Tradition and Modernity)

24.-25. V. 2019.

u Gospiću

Dr. Ante Starčevića 12

 

Utemeljen na dugoj tradiciji izobrazbe učitelja koja seže u 1919. godinu, Odjel za nastavničke studije u Gospiću 2019. obilježit će znakovitu 100. obljetnicu učiteljskog poziva u Gospiću i Lici. Povijesne promjene studijskog programa, vezane uz preustroj učiteljskih studija u Hrvatskoj potiču višestruko promišljanje učiteljskog poziva, određenog poznavanjem struke i otvorenošću interdisciplinarnim znanstvenim i umjetničkim izazovima budućeg učitelja. Stoga je namjera skupa staviti u prvi plan učitelja kao nastavljača tradicije i/ili inovatora te proces stjecanja učiteljskih kompetencija otvarajući mogućnost za znanstveno, umjetničko, metodičko i stručno promišljanje učiteljskog poziva u povijesnom kontekstu do suvremenosti.

 

Uzimajući u obzir takva promišljanja učiteljskog poziva, predlažemo četiri podtemeznanstvenog skupa:

Indisciplinarnost na učiteljskom studiju i u odgojno-obrazovnoj praksi

Tema naglašava promišljanje o metodama rada, suradnji i povezivanju nastavnih projekata na učiteljskom studiju sa znanstvenim-umjetničkim aktivnostima nastavnika s velikom pažnjom posvećenom kreativnom radu sa studentima. Time se ne implicira nužno umjetnost i umjet­ničko stvaralaštvo na učiteljskom studiju, nego se postavlja ideja suradnje na prvo mjesto, otvarajući dovoljno prostora za sve vrste umjetničkih istraživanja i različite načine njihovog povezivanja s pedagoško-znanstvenim istraživanjima ili širim društvenim kontekstom. Ova tema otvara mogućnost od povijesnog do suvremenog istraživanja uloge umjetničkih sadržaja u okvirima učiteljskih studijskih programa, njihove uloge u afirmaciji učiteljske struke te uloge učitelja u stjecanju i razvijanju umjetničko-kreativnih potencijala učenika.

Humanistička motrišta učiteljskog poziva

Tema otvara mogućnosti povijesnim, filološkim, kulturološkim istraživanjima učiteljskog poziva u Hrvatskoj i u zemljama njezinog geografskog okruženja, ali i u kontekstu općeg poimanja učiteljskog poziva. To podrazumijeva istraživanje uloge učitelja kao pokretača kul­turnog života u društvu (učitelji – književnici; učitelji – sakupljači kulturne baštine; učitelji – leksikografi; učitelji – humanitarci; učitelji – osnivači udruga i si.). S druge strane, istraživanja učiteljskog poziva podrazumijevanju ulogu učenika kao okosnice, pokretača i inicijatora svih promjena vezanih uz promjene učiteljske struke, učiteljskog studijskog programa u povijesnom slijedu, otvarajući mogućnost promišljanja odnosa učitelja i učenika kroz metodička motrišta učiteljskog poziva, promišljanja školske reforme, suvremenih pristupa poučavanju jezičnih kompetencija učenika u digitalnom dobu te izazove suvremene nastave u poučavanju materinskog jezika.

Poučavanje prirodoslovlja u kontekstu globalnih promjena

Istraživanje prirodoslovnih tema u kontekstu globalnih promjena, započetih od ranih 1980-ih, podrazumijeva propitivanje niza promjena koje se događaju na planeti Zemlji obuhvaćajući ne samo promjene na kopnu, u oceanima, u atmosferi, već i promjene u društvu. Klimatske prom­jene, promjene u ekosustavima kao i u procesima urbanizacije i globalizacije reflektiraju se na svakodnevni život, a time i školski, obrazovni sustav. U tom smislu, poučavanje prirodoslovnih tema zahtjeva stalno praćenje, uočavanje i razumijevanje globalnih promjena što pretpostavlja i prilagođavanje sadržaja i metoda rada unutar školskog sustava kako bi učenici stekli znanja, a kroz različite aktivnosti i vještine za život na Zemlji. Time se otvara mogućnost i povijesnog promišljanja uloge prirodoslovnih sadržaja u okvirima učiteljskih studijskih programa, njihove uloge u afirmaciji učiteljske struke te uloge učitelja u stjecanju i razvijanju prirodoslovno- istraživačkih potencijala učenika.

Kompetentnost suvremenog učitelja

Učiteljske i nastavničke kompetencije jedna su od determinanti usmjerenosti i spremnosti za cjeloživotno učenje. Time želimo skrenuti pozornost na promišljanje obrazovnog modela temeljenog na kompetencijama učitelja i nastavnika kao glavnih nositelja svih obrazovnih promjena, na njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju za uspješno suočavanje sa zahtjevima obrazovnog sustava u kojem učitelj ima visoki stupanj autonomije kako u planiran­ju, tako u provedbi i refleksivnoj evaluaciji nastavnog procesa. Problematiziranje kompetentno­sti učitelja i nastavnika otvara raznolike mogućnosti istraživanja nastavnih metoda i modela učenja u suvremenom društvu u kojemu učitelji trebaju biti sposobni pripremiti učenike za samostalno cjeloživotno učenje. U tom se smislu otvaraju i mogućnosti povijesnog proučavanja nastavnih metoda, od tradicionalnih pristupa u nastavi, promjenjivog odnosa učitelja-učenika do suvremenih pristupa nastavnom procesu s izmijenjenim ulogama, metodama i nastavnim modelima.

Prijava

Za prijavu izlaganja potrebno je dostaviti naslov izlaganja, sažetak izlaganja u opsegu od najmanje 200-300 riječi te ključne riječi (5). Naslov, sažetak i ključne riječi potrebno je priložiti na hrvatskome i engleskome jeziku.

Sažetak treba sadržavati istraživački problem o kojem će biti riječi u izlaganju, teorijski okvir, vezu s prethodnim istraživanjima toga problema, hipotezu te metodologiju koja je korištena u istraživanju. Trebaju biti naznačeni rezultati istraživanja i potencijalni znanstveno-stručni doprinos izlaganja. Po završetku recenzentskog postupka sažetaka bit će objavljena knjiga prihvaćenih sažetaka, koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Odjela za nastavničke studije u Gospiću.

Sažetke je potrebno poslati u priloženom obrascu do 15. veljače 2019. godine na adresu dani-sas@unizd.hr

Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 1 ožujka 2019. godine.

Objavljivanje radova

Izlagači će imati priliku objaviti radove sa skupa u zborniku radova ukoliko radovi ostvare pozitivne recenzije. Zbornik će se objaviti nakon znanstvenog skupa.

Sudionici skupa dobit će službenu potvrdnicu o sudjelovanju na znanstveno-stručnom skupu Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti mailom: ikalanjos@unizd.hr, smataija@unizd.hr

U očekivanju Vašeg odaziva našem znanstveno-stručnom skupu, srdačno Vas pozdravljamo!

 

Tajnica Organizacijskog odbora: odbora:dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš

 

Predsjednica Organizacijskog doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

 

Preuzmite dokument (PDF)

Preuzmite pozivnicu (PDF)