O Simpoziju

2. međunarodni simpozij

Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti hrvatske kulturne baštine

ORGANIZATORI:

Odjel za informacijske znanosti

Sveučilišta u Zadru

Vestigia Institut za istraživanje rukopisa

Sveučilišta u Grazu, Austrija

SUORGANIZATORI:

Zavod za povijesne znanosti u Zadru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Austrijski centar za digitalnu humanistiku, Sveučilište u Grazu, Austrija

ICARUS

ICARUS-HR

DARIAH-HR

Udruga glagoljaša Zadar

Simpozij će se održati  6. – 8. studenog 2017.

Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2

 

Simpozij je organiziran u okviru projekta  

Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom

Simpozij je financiran od Ministarstva kulture RH

 

Međunarodni simpozij Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti kulturne baštine nastavak je 1. simpozija koji se održao u listopadu 2016. pod nazivom Kreativni potencijal glagoljske baštine. Simpoziji su dio znanstvenih aktivnosti vezanih uz projekt Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom čiji su organizatori Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia institut za istraživanje rukopisa sa Sveučilišta u Grazu, a provodi se uz fininciranje Ministarstva kulture RH. S obzirom na to da je projekt većim dijelom usmjeren na digitalizaciju glagoljske baštine, te da se stoga očekuje velika zastupljenost tema iz područja glagoljaštva, simpozij je uklopljen i u Godinu glagoljice proglašenu od Zadarske županije za godinu 2017.

Cilj simpozija je obuhvatiti teme iz područja definiranja i propitivanja digitalne humanistike kao nove znanosti, nadalje opisa, istraživanja i pristupa kulturnoj baštini u digitalnom okruženju, nacionalnih i lokalnih smjernica i dokumenata vezanih uz digitalizaciju kulturne baštine, kreativnog korištenja kulturne baštine, kulturnog turizma te uključivanja zajednice u istraživanja kulturne baštine. Osobit je naglasak na prikazu metoda i rezultata istraživanja kulturne baštine, i to pisane, odnosno rukopisne i stare tiskane građe i njihovih fragmenata, vodenih znakova, no i istraživanja u arheologiji, podvodnoj arheologiji, povijesti umjetnosti, lingvistici, klasičnoj filologiji, filologiji, primijenim umjetnostima itd. U kontekstu promišljanja o budućnosti istraživanja u području humanističkih znanosti, a polazeći od tradicije koju Sveučilište u Zadru njeguje upravo u području humanistike, osobiti je cilj ovog simpozija prikazati istraživačke metode i alate iz čim više polja i grana humanističkih znanosti kako bi se prepoznali glavni istraživački pravci, područja suradnje unutar humanističkih znanosti i izvan njih, te započela rasprava o potrebi za stvaranjem institucionalnog ili međuinstitucionalnog centra za digitalnu humanistiku na Sveučilištu u Zadru.

 Predložene teme:

 • Digitalna humanistika kao suvremeni istraživački okvir kulturne baštine: definicije, pristupi, institucionalizacija, izobrazba
 • Digitalna humanistika i potrebe istraživača iz područja humanistike
 • Međuinstitucionalna suradnja i interdisciplinarnost u području istraživanja i interpretacije kulturne baštine
 • Metode i alati za istraživanje kulturne baštine u digitalnom okruženju: vizualizacija informacija, GIS, podaci znanstvenih istraživanja u humanistici
 • Digitalizacija kulturne baštine: primjeri dobre prakse, smjernice, dokumenti, programi, kriteriji
 • Opis i pristup kulturnoj baštini: konceptualni modeli, standardi i pravilnici za katalogizaciju
 • Rukopisi, fragmenti i vodeni znakovi: digitalizacija, opis i istraživanje
 • Glagoljična, ćirilična i latinična pisana baština kao polazište historiografskih i
  jezičnih istraživanja
 • Kreativno korištenje kulturne baštine: promocija, kulturni turizam, popularizacija i uključivanje zajednice u istraživanje kulturne baštine (crowdsourcing, crowdfunding)

Važni datumi:

 • Rok za dostavu sažetaka: 1. RUJNA 2017.
 • Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 15. RUJNA 2017.
 • Datum održavanja simpozija: Ponedjeljak i utorak, 6.– 8. studenog 2017.

Sažeci se očekuju u sljedećim kategorijama:

Izlaganja (oko 20 minuta uz dodatno vrijeme za raspravu) na koju od tema simpozija i posteri na koju od tema simpozija.

Sažetke će recenzirati međunarodni programski odbor.

Ljubazno vas molimo da sažetke svojih radova pošaljete u obrascu za predaju sažetaka preko EasyChair aplikacije najkasnije do 30. lipnja 2017. 

Kotizacija se ne naplaćuje.

Jezik simpozija je engleski.

Očekuje se objavljivanje radova u zborniku radova s međunarodnom recenzijom.

Rok za predaju cjelovitih radova je ožujak 2018.

Sve upite slobodno poslati Marijani Tomić na mail mtomic@unizd.hr

Poziv za dostavu radova

Voditeljica simpozija:

doc. dr. sc. Marijana Tomić

Programski odbor:

prof. dr. sc. Erich Renhart, VESTIGIA Manuscript Research Center, Sveučilište u Grazu, Austrija

prof. dr. sc. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Koraljka Golub, Department of Cultural Sciences, Linnaeus University, Växyö, Švedska

izv. prof. dr. sc. Kristijan Juran, Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Regina Varniene Janssen, Faculty of Communication, Institute of Library and Information Sciences, Vilnius University, Litva

doc. dr. sc. Tado Oršolić, Zavod za povijesne znanosti, HAZU, Zadar, Hrvatska

doc. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

doc. dr. sc. Ivica Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatsk

dr. sc. Grozdana Franov Živković, Zavod za povijesne znanosti, HAZU, Zadar, Hrvatsk

dr. sc. Drahomira Cupar, postdoktorand, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

Kristijan Crnković, dipl. ing., ArhivPRO, Koprivnica, Hrvatska

 

Organizacijski odbor:

Monika Batur, asistentica

dr. sc. Drahomira Cupar, postdoktorand

Danijela Deković, prof.

Nevenka Kalebić, asistentica

Nikolina Peša Pavlović, asistentica

doc. dr. sc. Marijana Tomić