Početna

 

Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

u suradnji s Državnim arhivom u Gospiću
organizira

8. Dane Šime i Ante Starčevića
(8th Šime and Ante Starčević Days)

znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
(Scientific Conference with International Participation)
pod nazivom:

Suvremeni koncept domovine
(The modern Concept of Homeland)

26.-27. svibnja 2023.
U Gospiću
Dr. Ante Starčevića 12

Potaknuti 200. obljetnicom rođenja Oca Domovine – dr. Ante Starčevića (23. V. 1823.-28. II. 1896.), Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Državnim arhivom u Gospiću, znanstvena promišljanja skupa 8. Dane Šime i Ante Starčevića, pod nazivom Suvremeni koncept domovine, usmjerava istraživanjima semantički slojevitog pojma domovine kontekstualiziranog u obzor humanističkog, društvenog, prirodoslovnog, umjetničkog i interdisciplinarnog motrišta.

Kao začetnik ideje o državnoj samostalnosti i pravu naroda na samoodređenje, istovremeno zastupajući liberana načela u izgradnji države, intrigantan u svojim jezikoslovnim, političkim i filozofskim stajalištima, dr. Ante Starčević potiče nas na promišljanja o kompleksnosti pojma domovine, u povijesnom kontekstu, no prije svega u vremenu današnjice. U tom se smislu slojevitost u određenju suvremenog koncepta domovine može promatrati na različite načine otvarajući prostor propitivanjima u okvirima različitih tematskih cjelina. Stoga Vas pozivamo na istraživanje teme suvremenog koncepta domovine, predlažući nekoliko tematskih smjernica:

1. Suvremene naracije o domovini (domovina i patriotizam; domovina i zavičaj; tradicionalno i suvremeno poimanje domoljublja; matična domovina-domovina dijaspore; migranti i domovina; (re)prezentacija domovine u medijima; domovina kao mjesto sjećanja; multikulturalnost i domoljublje; odnos religioznosti i domoljublja; domoljublje i kultura; domovina u kontekstu tradicionalnog i suvremenog poimanja nacionalnog identiteta; domovina između fikcije i fakcije; domovina u jeziku; jezik i domovina u kontekstu suvremenosti)

2. Ante Starčević (suvremeno iščitavanje Starčevićeve književne, jezikoslovne, novinarske i političko-ideološke ostavštine; Starčević i domovina; Starčevićeva važnost i tragovi u hrvatskoj suvremenosti; osoba i djelo A. Starčevića kao inspiracija književnoga, likovnog i kulturološkog konteksta).

3. Domovina u umjetnosti i popularnoj kulturi (koncept domovine u književnosti; domoljubne teme u kontekstu žanrovske polifonije; (re)prezentacija domovine u likovnoj, glazbenoj, kazališnoj i filmskoj umjetnosti; konstruiranje slike o domovini u popularnim tekstovima)

4. Domovinske teme u nastavi i obrazovanju (domovina u školskim udžbenicima; položaj domovinskih tekstova u školskim programima, u nastavnim/školskim kurikulima; jezikoslovna promišljanja doma i domovine; semantička slojevitost domovine)

Prijava

Za prijavu izlaganja potrebno je dostaviti naslov izlaganja, sažetak izlaganja u opsegu od 150-200 riječi te ključne riječi (5). Naslov, sažetak te ključne riječi potrebno je dostaviti na hrvatskome i engleskome jeziku.

Sažetak treba sadržavati istraživački problem o kojem će biti riječi u izlaganju, teorijski okvir, hipotezu te metodologiju koja je korištena u istraživanju. Trebaju biti naznačeni rezultati istraživanja i potencijalni znanstveni doprinos izlaganja.

Po završetku recenzentskog postupka sažetaka bit će objavljena knjiga prihvaćenih sažetaka, dostupna na mrežnim stranicama Odjela za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru i Državnog arhiva u Gospiću, kao i na konferencijskoj stranici skupa.

Sažetke je potrebno poslati u priloženom obrascu do 15. veljače 2023. godine na adresu
dani-sas@unizd.hr

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 1. ožujka 2023.

Službeni jezici skupa: hrvatski i engleski

Preuzmite Prijavni obrazac

Uplata

Kotizacija u iznosu 500.00 kn / fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 / 66,36 EUR uplaćuje se na račun Sveučilišta u Zadru:

Sveučilište u Zadru Mihovila Pavlinovića 1
IBAN: HR1124070001100609482
POZIV NA BROJ: HR00 14008
SWIFT CODE: OTPVHR2X

Svrha: Kotizacija za skup Suvremeni koncept domovine – ime i prezime.

Rok za uplatu: 15. ožujka 2023.

Objavljivanje radova

Izlagači će imati priliku objaviti radove sa skupa u zborniku radova ukoliko radovi ostvare pozitivne recenzije. Zbornik će se objaviti nakon znanstvenog skupa. Sudionici skupa dobit će službenu potvrdnicu o sudjelovanju na znanstveno-stručnom skupu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti mailom:

dani-sas@unizd.hr ; kbalenovic@unizd.hr

U očekivanju Vašeg odaziva našem znanstveno-stručnom skupu, srdačno Vas pozdravljamo!

Predsjednica Programskog odbora:

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija izv. prof. dr. sc.

Predsjednica Organizacijskog odbora:

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović