Odbori

 Odbori


Programski Odbor :

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (Sveučilište u Zadru), predsjednica
izv. prof. dr. sc. Katica Balenović (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Anela-Nikčević Milković (Sveučilište u Zadru)
dr. sc. Ivica Mataija (Državni arhiv u Gospiću)
izv. prof. dr. sc. Šeherzada Džafić (Univerzitet u Bihaću)
izv. prof. dr. sc. Mojca Kompara Lukančič (Univerza v Mariboru)
red. prof. dr. sc. Dragica Haramija (Univerza v Mariboru)
doc. dr. sc. Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru)
dr. sc. Ante Sorić (Sveučilište u Zadru)

 

Organizacijski Odbor :

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović (Sveučilište u Zadru), predsjednica
izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (Sveučilište u Zadru)
doc. dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (Sveučilište u Zadru)
doc. art. Tvrtko Sarić (Sveučilište u Zadru)
dr.sc. Damir Mikoč (Sveučilište u Zadru)
Jelena Vlahović, prof. (Sveučilište u Zadru)
Marija Fajdić, arhivistica (Državni arhiv u Gospiću)
Hana Lukas Midžić, mag. art. (Sveučilište u Zadru)
Marina Franić Šimunić, mag. educ. pfilol. croat. (Sveučilište u Zadru)
Melani Kosec, studentica (Sveučilište u Zadru)