Sveučilišna knjižnica
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar, Hrvatska


Vedran Vuković
tel: 023 200 543
e-mail: vevukovic@unizd.hr

Usluga izrade mrežnih stranica stručnih i znanstvenih konferencija/skupova

Svim sastavnicama Sveučilišta dostupna je usluga tehničke pomoći Sveučilišne knjižnice u izradi mrežnih stranica stručnih i znanstvenih konferencija/skupova uz odobrenu prijavu održavanja skupa.

Organizatori skupova i konferencija trebaju dati sadržaje za koje žele da budu dostupni na stranici, a oni će se postavljati na već pripremljene strukture mrežnih stranica. Za sadržaje koji će biti dostupni na mrežnoj stranici odgovoran je organizator. Ako je organizator skupa vanjski partner Sveučilišta/sastavnice, a sastavnica je suorganizator, za sadržaje mrežne stranice odgovoran je suorganizator sa Sveučilišta.

Tehnički dio pripreme mrežne stranice se odrađuje na Sveučilištu (u suradnji Informatičke službe i Sveučilišne knjižnice) i to u dogovoru s naručiteljem – sastavnicom Sveučilišta. Potom se na stranicu postavljaju sadržaji koje isporučuje naručitelj. Izgled stranica je dijelom unaprijed određen, sadržaj, jezik i količina informacija ovise o naručitelju, a struktura stranica dogovara se zajednički.
Za sve dodatne prilagodbe, izmjene i uređivanje samog sadržaja mrežne stranice moguće je na sastavnici ovlastiti osobu koja prati određenu konferenciju .

Okupljanje mrežnih stranica konferencija na jednom mjestu

Za potrebe okupljanja, ne samo informacija o konferencijama kojima su (su)organizator Sveučilište u Zadru i njegove sastavnice, nego i izvornih mrežnih stranica konferencija, na stranici http://conference.unizd.hr/ bit će prezentirane sve konferencije, bez obzira radi li njihove mrežne stranice Sveučilište u gore opisanoj formi, ili organizatori sami kreiraju stranice.