Početna

Stanovništvo između granica i teritorija: izazovi, krize i trendovi


Odjel za povijest i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru u suradnji s poslijediplomskim doktorskim studijem Jadran – poveznica među kontinentima organiziraju znanstveni skup na temu Stanovništvo između granica i teritorija: izazovi, krize i trendovi.

Cilj skupa je s povijesnog, geografskog i sociološkog aspekta te s aspekta drugih društvenih i humanističkih znanstvenih područja razmotriti problematiku složenog međuodnosa stanovništva i granica. Tijekom povijesti, ali i u suvremenom razdoblju političke promjene i promjene granica carstava, država te državnih i gospodarskih asocijacija odražavale su se na društveno-gospodarski razvoj pojedinih područja i regija, na migracije stanovništva te odnos centar – periferija.

Skup je namijenjen iskusnim istraživačima koji se bave navedenom problematikom, ali i mladim istraživačima, studentima poslijediplomskih doktorskih studija. Za sudionike skupa nije predviđena kotizacija, a službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.