Programme

screenshot_1

UNIVERSITY OF ZADAR

DEPARTMENT OF TOURISM AND COMMUNICATION STUDIES

 

4. INTERNATIONAL CONFERENCE

FOREIGN LANGUAGES AND TOURISM

 

Zadar, 8. & 9. NOVEMBER 2018.

VENEU : FRANJE TUĐMANA 24i (NOVI KAMPUS)

CONFERENCE HALL – 117

 

Programme

THURSDAY, 8. NOVEMBER 2018.

 

9:00                     REGISTRATION

9:30                     CONFERENCE PROGRAMME

                               Moderator: Vlado Sušac

10:00–10:20    Mirna Linčir Lumezi, Vera Krnajski Hršak: IZAZOVI PREVOĐENJA STRUČNE TERMINOLOGIJE U TURIZMU

10:20-10:40       Tina Orel Frank, Nina Lovec, Ljudmila Sinkovič: UNESCO PRESENTATION IN ENGLISH, ITALIAN AND GERMAN ON-SITE BROCHURE MATERIAL AS A TYPE OF TOURISM DISCOURSE TEXT

10:40-11:00       Tanja Jerman: DEVELOPING LANGUAGE COMPETENCES FOR THE TOURIST SERVICE PERSONNEL ON THE BASIS OF KINSHIP OF SLAVIC LANGUAGES

11:00-11:30      COFFEE BREAK

                                Moderator: Dolores Miškulin

11:30-11:50        Brigita Bosnar Valković, Suzana Jurin: LINGUISTIC AND TEXTUAL FEATURES OF TRAVEL BLOGS AND TRAVEL GUIDES PRESENTING CROATIAN TOURIST DESTINATIONS – A COMPARATIVE STUDY

11:50-12:10        Anna Martinović: LSP AND LANGUAGE TEACHING: A FOCUS ON VOCABULARY LEARNING

12:10-12:30        David F. Brett, Antonio Pinna: USING SEM-GRAMS TO STUDY METAPHORS IN TRAVEL JOURNALISM

12:30-14:00     LUNCH TIME

                                Moderator: Brigita Bosnar Valković

14:00-14:20       Dolores Miškulin: TALIJANSKI JEZIK U TURIZMU: ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

14:20-14:40       Nevenka Blažević: VIŠEJEZIČNOST U UDŽBENICIMA NJEMAČKOG KAO DRUGOG STRANOG JEZIKA ZA UGOSTITELJE

14:40-15:00       Alenka Šuljić Petrc, Ivana Edmonds: VAŽNOST KVALITETE PRIJEVODA VIŠEJEZIČNIH JELOVNIKA NA STVARANJE IMIDŽA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

15:00-15:20       Iva Planišek-Čikara: A COURSEBOOK EVALUATION IN THE CONTEXT OF ENGLISH FOR TOURISM PURPOSES

15:20-15:40       Vlado Sušac: MULTIMODAL ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR TOURISM PURPOSES

15:40-16:00       Ivana Lozo: ULOGA TIPOGRAFIJE U TURISTIČKIM MULTIMODALNIM TEKSTOVIMA

16:00-16:30    COFFEE BREAKE

                                Moderator: Vlasta Kučiš

16:30-16:50       Boglarka Kiss Kulenović: USING INFOGRAPHICS IN TEACHING LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES

16:50-17:10        Marijana Fabijanić: E-TALIANO PER IL TURISMO

17:10-17:30        Loreta Šimunić: CULTURAL ELEMENTS IN ITALIAN LANGUAGE TEXTBOOKS

17:30-17:50        Matea Bulić: AUDITIVNE METODE U RAZVIJANJU VJEŠTINE SLUŠANJA KOD UČENIKA ŠPANJOLSKOG JEZIKA

19:30                   CONFERENCE DINNER

 

 

 

FRIDAY, 9. NOVEMBER 2018.

                               Moderator: Irena Zavrl

9:00-9:20            Vlasta Kučiš, Helga Begonja: BRUDET OD BAKALARA ILI FISCHRAGOUT ITALIENISCH- SALATA OD HOBOTNICE ILI KRAKE SALAT? KOMPARATIVNA ANALIZA DALMATINSKIH HRVATSKO-NJEMAČKIH JELOVNIKA

9:20-9:40            Katja Nadine Passeri: VAŽNOST NJEMAČKOG JEZIKA U HRVATSKOM TURIZMU

9:40-10:00         Tomislav Krpan: EINSATZ VON REISEBERICHTEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT DER FACHRICHTUNG TOURISMUS

10:00-10:20       Dario Maršanić, Manuela Svoboda: E-LEARNING: EINE SINVOLLE ERGÄNZUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT?

10:20-10:40       Martina Mencer Salluzzo, Višnja Kabalin Borenić, Branka Šuput: WORLD LANGUAGE STANDARDS FOR INTERNATIONAL SCHOOLS AS A POSSIBLE FRAMEWORK FOR REFLECTING ON ENGLISH FOR TOURISM OR ANY ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE COURSE

10:40-11:10     COFFEE BREAK

                               Moderator: Ljudmila Sinkovič

11:10-11:30        Irena Medvešek, Anita Skelin Horvat: STJEPAN SRKULJ I NJEGOVI POLITIČKI STAVOVI U TURISTIČKIM VODIČIMA

11:30-11:50        Ivona Jovanović, Isidora Lazarević-Milivojević: FRANCUSKI JEZIK U TURIZMU I JEZIČNA POLITIKA CRNE GORE

11:50-12:10        Đani Bunja: OBILJEŽJA PREZENTACIJE HRVATSKE GASTROKULTURNE BAŠTINE U TURIZMU

12:10-12:30        Žana Modrić: ULOGA POSLOVNOG TURIZMA U UČENJU RUSKOG KAO STRANOG JEZIKA

12:30-12:50       Andrea Knežević: (IZGUBLJENI) IDENTITET RUSKOG JEZIKA U TURIZMU

13:00 DISCUSSION AND CLOSING

DOWNLOAD PROGRAMME

 

CO_ORGANIZERS :Co-organizers