2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage

The International Symposium on Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage

Ovi simpoziumi dio su znanstvenih aktivnosti vezanih uz projekt Digitizacija, bibliografski opis i istraživanje teksta pisanih glagoljskicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom do kraja 19. stoljeća na području Zadra i Šibenika koje organizira Odjel Informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia Manuscript Research Centre Sveučilišta u Grazu, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske