Ljetna škola – Informacijske tehnologije i mediji 2018.

 

 

ITMed2018

 

Informacijska tehnologija promijenila je tradicionalne medije u organizacijskom, sadržajnom i ekonomskom smislu. Procesi medijske prakse i prakse u odnosima s javnošću posredstvom novih komunikacijskih tehnologija svakim su danom sve složeniji. Nove komunikacijske platforme i konvergencija medija oblikuju medijski okoliš i medijsku publiku, a pred medijske profesionalce postavlja nove zahtjeve i izazove. Da bi mogli pratiti brze promjene, medijskim stručnjacima, novinarima, glasnogovornicima i zaposlenicima u službama za odnose s javnošću, potrebna je kontinuirana multidisciplinarna naobrazba koja će biti fokusirana na nove uvjete javne komunikacije koje nameće informacijska tehnologija.


  • Cilj škole je da polaznicima omogući uvid u nova znanja i vještine koja će ih osposobiti za snalaženje u novim okolnostima masovne komunikacije i konvergiranih medija.

  • Cilj je također da s naglaskom na utjecaj informacijske tehnologije na medije i novinarsku profesiju predavanja i radionice u školi budu pokazatelj za praktično djelovanje u medijima i u odnosima s javnošću kao nadopuna u deficitnim područjima redovitih akademskih i visokoškolskih programa.

 

    • ARHIVA :

ITMed2017