Prijava

 

Za prijavu na skup potrebno je ispuniti registracijski obrazac do 1. veljače 2021. koji se nalazi na poveznici konferencijske stranice skupa  – OBRAZAC ZA PRIJAVU .

Također, potrebno je priložiti sažetak (200 – 300 riječi, 5 ključnih riječi). Naslov, sažetak i ključne riječi potrebno je priložiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Obavijesti o prihvaćanju sažetaka autori će dobiti do 26. veljače 2021.

Sažetak treba sadržavati istraživački problem o kojem će biti riječi u izlaganju, teorijski okvir, vezu s prethodnim istraživanjima navedenog problema, hipotezu(e) te metodologiju koja je korištena u istraživanju. Trebaju biti naznačeni najvažniji rezultati istraživanja i potencijalni znanstveno-stručni doprinos izlaganja. Po završetku recenzentskog postupka sažetaka bit će objavljena knjiga prihvaćenih sažetaka koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Odjela za nastavničke studije u Gospiću i na konferencijskoj stranici.

Svi aktivni sudionici dobiti će potvrdnicu o sudjelovanju na skupu.