Tema skupa

 

7. Dani Šime i Ante Starčevića

znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

pod nazivom

GLOBALNE PROMJENE U OBRAZOVANJU I OČUVANJE BAŠTINE

21.svibnja 2021. godine

na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću

dr. Ante Starčevića 12

Globalizacija i multikulturalizam utječu na suvremeno obrazovanje. Globalizaciju shvaćamo kao širenje, produbljivanje i ubrzavanje svjetske međuovisnosti u svim aspektima modernog društvenog života. Suvremeno društvo obilježeno je ubrzanim promjenama, a potrebe takvoga društva nastoje se zadovoljiti sustavima i formalnog i neformalnog obrazovanja. Tehnološki razvitak, razvoj komunikacijskih sustava, migracije te fleksibilnije tržište rada zahtijeva obrazovni sustav koji može pratiti suvremene globalne procese, ali s druge strane škole su glavno mjesto gdje se povijest i tradicija određene kulture prenose s jednog naraštaja na drugi. Drugim riječima, društvo nastoji biti u skladu sa suvremenim globalnim promjenama, ali i očuvati kulturnu i prirodnu baštinu svoga kraja. Škole poučavaju i neformalna znanja pojedine kulture te su glavno mjesto poučavanja o kulturnim vrijednostima. Iako ova tema u sebi sadrži dva naizgled suprotna pola, oni se i pomiruju jer globalizacija osim što pretendira na nadnacionalno otvara i nove mogućnosti i motivaciju za nacionalne teme, lokalne kulturne ekonomije i identitete. Ona utječe na ponovno oživljavanje lokalnih oblika kulturnog identiteta i stvaranje suživota unutar regionalnih, kulturnih i religijskih razlika. Globalni kontekst predstavlja temeljno drugačiju vrstu izazova za obrazovanje nego što je to predstavljao prosvjetiteljski okvir. Obrazovanje u globalizaciji je kompleksnije, generirano je različitim mehanizmima globalizacije u političkoj, gospodarskoj i socijalnoj sferi i kao takvo suočava nas s potrebom za novim znanjima i razvojem individualnih i institucijskih kompetencija kao glavnih čimbenika razvoja društva i pojedinca.

Cilj je ovoga znanstveno-stručnog skupa promišljati o balansu ova dva pola – globalizaciji i očuvanju baštine, koje mora zadovoljiti suvremena škola. Temu želimo propitivati interdisciplinarno sa stajališta oba polariteta ili sa stajališta samo jednoga tematskog pola. Stoga su dobrodošli znanstveni i stručni radovi iz različitih znanstvenih i umjetničkih područja i polja, kao i radovi iz odgojno-obrazovne prakse koji svjedoče o globalnim procesima u našim razredima i školama i/ili očuvanju prirodne i kulturne baštine nekoga kraja.