New Contexts for the Use of Minoritized Languages/Varieties

Poveznica | Link

May 26 to 28 , 2021. | ONLINE

The NEWCON 2020 Conference was planned to be held in September 2020. However, due to the pandemic the University of Zadar has cancelled all conferences and summer schools in the 2019/2020 academic year. Consequently, the Organizing Committee of NEWCON 2020 has decided to postpone the Conference. The Conference will be held as an ONLINE event from 26 to 28 May 2021It is no longer possible to submit an abstract.

Međunarodni znanstveni simpozij, NOVI “DIREKTORIJ ZA KATEHEZU” – IZAZOV KATEHEZI I PASTORALU DANAS

Poveznica | Link

24. – 25. rujna 2021.

Krajem lipnja 2020. godine u Tiskovnom uredu Svete stolice predstavljen je novi Direktorij za katehezu. Dokument koji potpisuje Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije tri mjeseca prije odobrio je papa Franjo. Smjerodavnog je karaktera i označava početak nove etape u poslijekoncilskim nastojanjima i kontinuiranom zalaganju crkvenog učiteljstva oko obnove kateheze u okviru evangelizacijskog poslanja Crkve.

 Međunardni simpozij koji se organizira povodom objave novog dokumenta, te o pedesetoj obljetnici od izdavanja Općeg katehetskog direktorija, 1971., želi pridonijeti boljem razumijevanju tih smjernica koje nužno trebaju osvijetliti i našu katehetsku praksu, te joj tako otvoriti vrata za „izlazak“ u jedno novo razdoblje.

7. dani Šime i Ante Starčevića, znanstveno-stručni skup – GLOBALNE PROMJENE U OBRAZOVANJU I OČUVANJE BAŠTINE

Poveznica | Link

21. svibnja 2021.

Cilj je ovoga znanstveno-stručnog skupa promišljati o balansu dva pola – globalizaciji i očuvanju baštine, koje mora zadovoljiti suvremena škola. Temu želimo propitivati interdisciplinarno sa stajališta oba polariteta ili sa stajališta samo jednoga tematskog pola. Stoga su dobrodošli znanstveni i stručni radovi iz različitih znanstvenih i umjetničkih područja i polja, kao i radovi iz odgojno-obrazovne prakse koji svjedoče o globalnim procesima u našim razredima i školama i/ili očuvanju prirodne i kulturne baštine nekoga kraja.

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija – Nova promišljanja o djetinjstvu | Rethinking Childhood

Poveznica | Link 

4. – 5. lipnja 2021.

Vodeći se postavkama suvremene znanosti koja opravdava znanstveni dijalog različitih znanstvenih područja i polja u svrhu potpunijega pristupa određenom znanstvenom problemu, Konferencija je zamišljena kao interdisciplinaran znanstveni dijalog sudionika u kojemu bi se iz različitih znanstvenih, umjetničkih i metodoloških perspektiva promišljalo o djetinjstvu.

Postmodernistička promjena znanstvene paradigme u pristupu djetetu i djetinjstvu koja setemelji na promjeni slike djeteta i djetinjstva – od pasivnog prema aktivnom članu društvene zajednice; od djetinjstva kao razvojne faze do poimanja djetinjstva kao društvenoga konstrukta – snažno se odrazila na društvene i humanističke znanosti te dovela do potrebe aktivnoga promišljanja o djetetu i djetinjstvu.

19th European Conference on Personality | EPC2019

Poveznica | Link

July 17 – 21, 2018

On behalf of the European Association of Personality Psychology and the Scientific and Organizing Committees, we are honoured and delighted to welcome you to the 19th edition of the European Conference on Personality (ECP 19). The ECP conferences are well-known for disseminating the latest news in personality psychology, as well as being the ideal place where you can exchange ideas with colleagues. We hope the ECP 19 will meet these high expectations. ECP 19 will continue the tradition of offering numerous opportunities for networking, as attendees come from numerous countries from all around the world.

Our program will provide you outstanding invited keynotes, invited symposia, EAPP early/mid/life time career award, submitted symposia, paper presentations, poster sessions, data blitz session, pre-conference workshops, an informal meeting with the editors of the European Journal of Personality, etc.