Knjiga sažetaka

Sažetci radova sa skupa bit će objavljeni u Knjizi sažetaka I. znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem – Adriatic Mariculture. Autori prihvaćenih sažetaka, ako su zainteresirani, mogu do 01. lipnja prijaviti cjeloviti rad. Cjeloviti radovi nakon recenzije i prihvaćanja od strane uredničkog odbora biti će objavljeni u posebnom broju znanstvenog časopisa za more i pomorstvo Naše More kojeg izdaje Sveučilište u Dubrovniku.

 

Preuzmite Knjigu sažetaka