Prezentacije

Ana Bratoš Cetinić – Marikultura Zadar

Daniel Matulić – Podrijetlo i kemijski sastav nusproizvoda akvakulture i odbačenog ulova

Đula Nađ – LABUST u marikulturi

Mario Lovrinov  – Gospodarski trendovi u RH

Igor Talijančić – Primjena umjetne inteligencije u akvakulturi

Ivan Župan – I-MORE

Ivana Giovanna Zupičić – Primjena umjetne inteligencije u upravljanju zdravljem u marikulturi

Lav Bavčević – Prezentacija eutrofikacija Zadar

Matija Bumbak – Inovacija u marikulturi – primjer DIH Agrifood Hrvatska -2024

Renata Barić – Kontrola okolišnih parametara