Nova promišljanja o djetinjstvu

Nova promišljanja o djetinjstvu | Rethinking Childhood

Vodeći se postavkama suvremene znanosti koja opravdava znanstveni dijalog različitih
znanstvenih područja i polja u svrhu potpunijega pristupa određenom znanstvenom problemu, Konferencija je zamišljena kao interdisciplinaran znanstveni dijalog sudionika u kojemu bi se iz različitih znanstvenih, umjetničkih i metodoloških perspektiva promišljalo o djetinjstvu.
Postmodernistička promjena znanstvene paradigme u pristupu djetetu i djetinjstvu koja se
temelji na promjeni slike djeteta i djetinjstva – od pasivnog prema aktivnom članu društvene
zajednice; od djetinjstva kao razvojne faze do poimanja djetinjstva kao društvenoga
konstrukta – snažno se odrazila na društvene i humanističke znanosti te dovela do potrebe
aktivnoga promišljanja o djetetu i djetinjstvu. U postmodernističkom znanstvenom višeglasju, opravdano je govoriti o konceptima djetinjstva koji se strukturiraju u različitim znanstvenim diskursima, što potvrđuju istraživači i znanstvenici brojnih disciplina koji se u novije vrijeme okupljaju oko nove paradigme studija djetinjstva.