Nova promišljanja o djetinjstvu

 

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija

Nova promišljanja o djetinjstvu II.

 Rethinking Childhood II

Dijete i prostor

Child and Space

Zadar, 1. – 3. lipnja 2023.

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru (Hrvatska)

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor (Slovenija)

 

Druga međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija pod nazivom Rethinking Childhood II. usmjerena je djetetu i prostoru, djetetovoj percepciji i doživljaju prostora, utjecaju djeteta na prostor i prostora na dijete i djetinjstvo. Važnost prostora i prostornosti moguće je prepoznati u različitim društvenim i   humanističkim disciplinama (pedagogiji, psihologiji, sociologiji, filologiji, filozofiji, povijesti, antropologiji, kineziologiji, kulturnim studijima i studijima djetinjstva) i polju umjetnosti. Preosmišljavajući kategorije prostora te ih povezujući s djetetom i djetinjstvom otvaraju se različiti uvidi u fenomene prostora i prostornosti – počevši od stvarnih (fizičkih) prostora, preko mentalnih, emocionalnih i stvaralačkih prostora djeteta do konstruiranih (društvenih) prostora djetinjstva. Od svog rođenja, tijekom djetinjstva i adolescencije, ali i poslije čovjek se prilagođava prostoru kao što se i prostor mijenja u skladu s njim, stoga fenomene prostora koje vezujemo za dijete i djetinjstvo promatramo kao kulturne konstrukte određenog prostora i vremena. Veza djeteta (djetinjstva) i prostora uzajamna je i kompleksna, a različite istraživačke vizure zasigurno će ponuditi drugačija viđenja tog odnosa.

 

Polazeći od ovih postavki,  u nadi da ćete pronaći poticaje za svoja izlaganja, predlažemo moguća područja istraživanja:

 • Interpretacija i reinterpretacija prostora i djetinjstva u jeziku, književnosti i kulturi
 • Prostori centra i periferije u strukturiranju djetinjstva
 • Jezik i prostor u ovladavanju govorom kod djece
 • Religijski i duhovni prostor(i) i djetinjstvo
 • Djetinjstvo u biopsihosocijalnom prostoru danas
 • (Re)semantizacija prostora i djetinjstva u kazališnoj i filmskoj umjetnosti
 • Slika djeteta i djetinjstva u medijskom i virtualnom prostoru
 • Kinantropološki prostor u djetinjstvu
 • Stvaralački i odgojno-obrazovni potencijali životnih prostora
 • Glazba u stvaralačkom prostoru djeteta
 • Prostor kao sredstvo izražavanja u umjetnosti
 • Metodičko oblikovanje istraživanja prostora
 • Koncept(i) prostora i prostornosti u nastavnom procesu

 

Umjetnički program − izložba i umjetničke radionice na temu prostora i prostornosti

Na izložbu se pozivaju umjetnici i likovni pedagozi koji rade na visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu, a aktivno izlažu i djeluju na umjetničkoj sceni. Predlažemo da izlagači prijave radove koji će problematizirati pojam prostora u različitim kontekstima (fizički/imaginarni/mentalni/virtualni prostor), kao i  istraživanja različitih perspektiva u vizualno-likovnoj umjetnosti. Izlagači se predstavljaju s najviše dva rada u crtežu, grafičkom otisku, slici, skulpturi, fotografiji manjeg formata.

Prijavi treba priložiti sljedeće:

 • životopis do 150 riječi na hrvatskom ili slovenskom i engleskom jeziku;
 • naziv rada, godina, tehnika – na hrvatskom ili slovenskom i engleskom jeziku;
 • fotografiju za katalog dovoljno dobre rezolucije.

Opremljene radove za izložbu treba dostaviti do 15. svibnja 2023., kotizacija se ne naplaćuje, a sve pojedinosti dogovoriti s izv. prof. art. Sašom Živkovićem elektroničkom poštom: sasazivkovic2012@gmail.com .

Program umjetničkih radionica usmjeren je različitim umjetničkim područjima koja se u svojoj artikulaciji bave istraživanjem prostora i prostornosti u različitim aspektima  (vizualno-likovno, glazbeno, dramsko-plesno). Pozivaju se zainteresirani predavači da osmisle i prijave radionicu koja bi trajala do 45 minuta. Prijavi priložiti i kratak opis radionice (od 250 do 500 riječi). Umjetničke radionice namijenjene su svim sudionicima konferencije.

Prijavi priložiti i kratak opis radionice (od 250 do 500 riječi). Umjetničke radionice namijenjene su svim sudionicima konferencije.