Pozvani predavači

04208Associate Professor Vanessa Joosen, PhD

University of Antwerp, Belgium

Vanessa Joosen specializes in English literature and children’s literature studies. Her research interests include the construction of childhood, adulthood and old age in literature, postmodern fairy-tale rewritings, the international reception of fairy tales, genetic criticism of children’s books and digital approaches to children’s literature studies. She also co-supervises a doctoral project on STEM representations in children’s books, a doctoral project on hypermedia fiction for adolescents and one on Aidan Chambers’ writing process. Professor Joosen teaches courses on literature in English and Children’s Literature. Since 2018 she has organized the Children’s Literature Summer School at the University of Antwerp: https://www.uantwerpen.be/en/summer-schools/childrens-literature-summer-school/programme/content-description. In 2019, Vanessa Joosen set up the project “Constructing Age for Young Readers,” for which she received an ERC Starting Grant.

Keynote Title: Connecting Childhood Studies, Children’s Literature Studies and Age studies

 

jelena markovic

dr. sc. Jelena Marković, viša znanstvena suradnica

Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska

Jelena Marković (viša znanstvena suradnica) zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku te je naslovna docentica na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je na Sveučilištu u Dubrovniku, te je vanjska suradnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta. Bila je voditeljica projekta Usmena tradicija i djetinjstvo (2013-2014). Surađivala je na brojnim znanstvenoistraživačkim projektima, a trenutno je suradnica projekta HRZZ-a Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti. Dvostruka je dobitnica Godišnje nagrade HED-a ”Milovan Gavazzi” za znanstveni i nastavni rad (2010 za koautorstvo ZBNŽO, Knjiga 55; 2012. za monografiju Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji). Urednica je (s Ljiljanom Marks) zbornika O pričama i pričanju danas te (s Renatom Jambrešić Kirin, Ljiljanom Marks i Natašom Polgar) zbornika Humor u svakodnevnoj komunikaciji  (2018) te zbornika Naracije straha (s Natkom Badurinom i Unom Bauer). Suorganizatorica je niza folklorističkih i etnoloških skupova (od 2013.). Predaje kolegij Antropologija djetinjstva na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG-a. Područje interesa obuhvaća: pripovijedanje u svakodnevici, politiku i etiku pripovijedanja, naracije straha, antropologiju djetinjstva, antropologiju afekata i emocija, metodologiju i etiku etnoloških i folklorističkih istraživanja.

Naslov izlaganja: Strah i djetinjstvo: Fokloristički i kulturnoantropološki pogledi

klarin_mira_1_1404056297prof. dr. sc. Mira Klarin

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, Hrvatska

Mira Klarin redovita je profesorica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru gdje izvodi nastavu iz područja razvojne psihologije, psihologije komunikacije, obitelji i roditeljstva.Sudjelovala je na nekoliko stručnih i znanstvenih nacionalnih i međunarodnih projekata. Njezin znanstveni interes usmjeren je na područje istraživanja socijalizacijskih čimbenika u kontekstu razvoja. U posljednje vrijeme usmjerena je na istraživanje međuljudskih odnosa, njihova razvoja i mogućih promjena. Završila je edukaciju za geštalt psihoterapeuta te sudjeluje u radu Studentskog savjetovališta na Sveučilištu. Autorica je i koautorica pedesetak znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama. Za znanstvenu monografiju „Razvoj djece u socijalnom kontekstu – roditelji, vršnjaci, učitelji kontekst razvoja djeteta“ 2006.g. nagrađena je od strane Hrvatskog psihološkog društva. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatske komore psihoterapeuta, International Society for Interpersonal Acceptance and Rejection i European Association for Gestalt Therapy.

Naslov izlaganja: Uloga socijalnih odnosa u arhitekturi mozga