Datumi

Važni datumi

15. veljače 2021.                              rok za prijavu sažetaka

15. ožujka 2021.                               obavijest o prihvaćanju sažetaka

30. lipnja 2021.                                 rok za slanje rada

1. svibnja 2021.                                 druga obavijest

1. svibnja 2021.                                  rok za uplatu kotizacije

4. – 5. lipnja 2021.                              konferencija