Organizacijski odbor

 

Organizacijski odbor:

 • Slavica Šimić Šašić, Sveučilište u Zadru
 • Katarina Ivon, Sveučilište u Zadru
 • Slavica Vrsaljko, Sveučilište u Zadru
 • Violeta Valjan Vukić, Sveučilište u Zadru
 • Tomislav Košta, Sveučilište u Zadru
 • Donata Vidaković Samaržija, Sveučilište u Zadru
 • Ante Delić, Sveučilište u Zadru
 • Karmen Travirka Marčina, Sveučilište u Zadru
 • Marina Đira, Sveučilište u Zadru
 • Josip Cindrić, Sveučilište u Zadru
 • Jakov Proroković, Sveučilište u Zadru
 • Marijana Miočić, Sveučilište u Zadru
 • Jelena Alfirević, Sveučilište u Zadru
 • Snježana Habuš Rončević, Sveučilište u Zadru
 • Emilija Matassi Botunac, Sveučilište u Zadru