Kotizacija

 

 

Kotizacija

Kotizacija                            Rana kotizacija (do 20.3. 2021.)           Kasna kotizacija


izlagači                                            550,00 kn                                           700,00 kn

slušači                                              350,00 kn                                           500,00 kn

konferencijska večera                    200,00 kn                                           200,00 kn

 

Kotizacija za konferenciju uplaćuje se na račun Sveučilišta u Zadru:

IBAN: HR1124070001100609482
Model HR00 Poziv na br. 65000-OIB sudionika
(s naznakom kotizacija za znanstvenu konferenciju Nova promišljanja o djetinjstvu)
Za plaćanje preko narudžbenice kontaktirajte gđu. Helgu Fatović na mail hfatovic@unizd.hr