Programski odbor

 

Programski odbor:

 

 • Maja Cindrić, Sveučilište u Zadru
 • Mira Klarin, Sveučilište u Zadru
 • Smiljana Zrilić, Sveučilište u Zadru
 • Robert Bacalja, Sveučilište u Zadru
 • Ivica Vigato, Sveučilište u Zadru
 • Tamara Kisovar Ivanda, Sveučilište u Zadru
 • Jelena Alić, Sveučilište u Zadru
 • Milena Radovan Burja, Sveučilište u Zadru
 • Diana Nenadić – Bilan, Sveučilište u Zadru
 • Saša Živković, Sveučilište u Zadru
 • Sanja Vrcić Mataija, Sveučilište u Zadru
 • Milena Ivanuš Grmek, Sveučilište u Mariboru
 • Sanja Lovrić Kralj, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti