Upute za pisanje sažetaka

 

U sažetku, koji se prilaže na hrvatskom i engleskom jeziku, treba istaknuti glavnu temu i
svrhu rada, korištenu metodologiju te iznijeti rezultate, najvažnije postavke i zaključak. Uz
sažetak od 250 do 500 riječi treba priložiti i pet ključnih riječi na hrvatskom i engleskom
jeziku.
Način rada ili sudjelovanja: plenarna izlaganja, izlaganja u sekcijama, umjetnička izložba

.
Službeni jezici konferencije: hrvatski i engleski jezik.

Sažetke kao i gotove radove poslati na childhood@unizd.hr

 

Upute za pisanje radova pogledati u ovom dokumentu: .Upute_HRV_konferencij (1)