Početna


POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENO-STRUČNOJ KONFERENCIJI

 

koja će se održati od 18. do 20. svibnja 2023. na Sveučilištu u Zadru.

DRUGA OBAVIJEST

 

Odjel za pedagogiju i Centar „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru
u suorganizaciji sa
Sveučilištem u Klaipedi (Litva),
Katoličkim Sveučilištem u Valenciji (Španjolska),
Sveučilištem Frederick (Cipar),
Sveučilištem primijenjenih znanosti u Tarnowu (Poljska),
Agencijom za odgoj i obrazovanje i
Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

organiziraju Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju

KAKAV ODGOJ ŽELIMO ?

Konferencija se bavi odgojem u širem smislu pa je namijenjena odgojiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima, ravnateljima, odgajateljima u učeničkim domovima, nastavnicima visokoobrazovnih ustanova, studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te stručnjacima kojima su odgoj i obrazovanje znanstveno-stručni interes, kao i široj javnosti.

Program konferencije sastavljen je od plenarnog dijela, rada u sekcijama, okruglog stola, radionica, panel diskusija i izložbe postera.

Tematska područja konferencije su:

 • odgojne vrijednosti u nacionalnom, europskom te međunarodnom kontekstu ‒ vrijednosti kojima težimo
 • znanje, solidarnost, identitet i odgovornost kao temeljne odgojne vrijednosti
 • ciljevi odgoja i obrazovanja i njihovo ostvarivanje
 • teorijsko-metodološka polazišta u istraživanjima društvenih i odgojnih vrijednosti
 • obitelj kao jezgra odgojnih vrijednosti i izazovi suvremenog roditeljstva
 • inovativni odgojni stilovi, metode i sredstva
 • suvremeni vis á vis tradicionalni odgojni koncepti
 • odgojni izazovi odgojno-obrazovnih ustanova
 • odgojna dimenzija visokoškolskog obrazovanja
 • regionalni centri kompetentnosti kao reformski obrazovni izazovi
 • profesionalne kulture i komunikacija
 • profesionalna etika i akademska čestitost
 • odgojna dimenzija suvremenih medija
 • odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse: razmjena dobrih iskustava.

Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik