VAŽNI DATUMI

Važni datumi


Rok za dostavu obrasca za prijavu i dostavu sažetaka 26. veljače 2023.
Obavijest o prihvaćanju sažetka 31. ožujka 2023.
Rok za uplatu kotizacije 24. travnja 2023.
Rok za dostavu cjelovitog priopćenja 1. rujna 2023.

Nakon obavijesti o prihvaćanju sažetka sudionici će biti informirani o datumu i načinu slanja cjelovitog rada.