DODATNI SADRŽAJI

Dodatni sadržaji


Sažetci prihvaćenih radova bit će dostupni u digitalnoj knjizi sažetaka, koja će biti sastavni dio konferencijskih materijala pri dolasku i registraciji sudionika.
Kao rezultat konferencije bit će objavljena jedna znanstvena i jedna stručna monografija. Monografije će uključivati radove na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Prije objavljivanja cjeloviti radovi proći će postupak dvostruko slijepe recenzije.
Sudionici konferencije dobit će službenu potvrdu o stručnom usavršavanju Centra „Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru.