SMJEŠTAJ

Smještaj


Tip sobe Superior double room Deluxe double room Deluxe twin room Superior twin room
Cijena noćenja po osobi 68,00 € 76,00 € 80,75 € 72,25 €

Za sudionike konferencije Sveučilište u Zadru usuglasilo je povlaštene cijene noćenja u hotelu A’mare  prema iskazanim kategorijama u tablici koja slijedi.
Prijavljeni sudionici konferencije mole se da samostalno i u što kraćem roku rezerviraju hotelski smještaj. Prilikom kontaktiranja hotela potrebno je pozvati se na sudjelovanje na konferenciji Kakav odgoj želimo?