8. Dani Šime i Ante Starčevića | Suvremeni koncept domovine

Poveznica | Link

26.-27. svibnja 2023. | Gospić

Potaknuti 200. obljetnicom rođenja Oca Domovine – dr. Ante Starčevića (23. V. 1823.-28. II. 1896.), Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Državnim arhivom u Gospiću, znanstvena promišljanja skupa 8. Dane Šime i Ante Starčevića, pod nazivom Suvremeni koncept domovine, usmjerava istraživanjima semantički slojevitog pojma domovine kontekstualiziranog u obzor humanističkog, društvenog, prirodoslovnog, umjetničkog i interdisciplinarnog motrišta.

Kao začetnik ideje o državnoj samostalnosti i pravu naroda na samoodređenje, istovremeno zastupajući liberana načela u izgradnji države, intrigantan u svojim jezikoslovnim, političkim i filozofskim stajalištima, dr. Ante Starčević potiče nas na promišljanja o kompleksnosti pojma domovine, u povijesnom kontekstu, no prije svega u vremenu današnjice. U tom se smislu slojevitost u određenju suvremenog koncepta domovine može promatrati na različite načine otvarajući prostor propitivanjima u okvirima različitih tematskih cjelina.