KONTAKTI

 

PROGRAMSKI ODBOR

Doc. dr. sc. Marijana Mohorić, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Prof. dr. sc. Mario Óscar Llanos, Fakultet odgojnih znanosti, Papinsko Sveučilište Salesiana u Rimu

Prof. dr. sc. Ubaldo Montisci, Institut za Katehetiku, Papinsko Sveučilište Salesiana u Rimu

Prof. dr. sc. Giuseppe Ruta, Institut za Katehetiku, Papinsko Sveučilište Salesiana u Rimu

Prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Tadej Stegu, Teološki Fakultet Sveučilišta u Ljubljani

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Doc. dr. sc. Zdenko Dundović, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Doc. dr. sc. Andrej Šegula, Teološki Fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Doc. dr. sc. Denis Barić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Klara Ćavar, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Doc. dr. sc. Elvis Ražov, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Doc dr. sc. Arkadius Krasicki, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Antonia Dokoza, lic. catech., Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

Ariana Mračić, dipl. ped., Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru

 
U narednom razdoblju ažurirat će se mrežna stranica međunarodnoga simpozija na kojoj ćete moći pronaći novosti i važne obavijesti.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na kontakt:

amiocic@unizd.hr.