OBJAVLJIVANJE RADOVA

 

Molimo izlagače da rukopise dostave do 1. studenog 2021. godine

na jednom od triju službenih jezika međunarodnog simpozija

(hrvatskom, engleskom ili talijanskom jeziku).

Rad treba sastaviti prema sljedećim uputama:

https://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra?lang=hr

Za sve dodatne informacije možete se javiti na kontakt:

amiocic@unizd.hr