PROGRAM

 

Simpozij će obraditi:

  • fundamentalna katehetska pitanja vezana uz identitet kateheze te ulogu i formaciju kateheta,
  • katehetsku pedagogiju i metodologiju u odnosu na pojedine naslovnike i situacije,
  • putove inkulturacije kateheze u mjesnim kršćanskim zajednicama i u susretu s novim kulturnim scenarijima,
  • organizacijsko-pravni ustroj i potporu katehetskom djelovanju Crkve.