9th InASEA Conference | InASEA2018 – Emotions, Senses and Affects in the context of Southeast Europe.

Poveznica | Link

September 27 -30 , 2018.

On behalf of the International Association of Southeast Anthropology and Organizing and Local Committe, we are honored to welcome you to the 9th international conference  (InASEA2018). The theme of the InASEA2018 conference is formed under the title Emotions, Senses and Affects in the context of Southeast Europe.
We hope that the conference will provide a way to stimulate new research on the topic related to Southeast Europe; to enable networking between scholars in the region and/or scholars interested in the region; and possibly result in scientific and educational projects.
We consider InASEA conferences an opportunity for the scholars of the region to meet, to share knowledge and the results of their research, developing anthropology in and on SEE.

Ljetna škola – Informacijske tehnologije i mediji 2018.

Poveznica | Link

27. – 31. kolovoza 2018.

Informacijska tehnologija promijenila je tradicionalne medije u organizacijskom, sadržajnom i ekonomskom smislu. Procesi medijske prakse i prakse u odnosima s javnošću posredstvom novih komunikacijskih tehnologija svakim su danom sve složeniji. Nove komunikacijske platforme i konvergencija medija oblikuju medijski okoliš i medijsku publiku, a pred medijske profesionalce postavlja nove zahtjeve i izazove. Da bi mogli pratiti brze promjene, medijskim stručnjacima, novinarima, glasnogovornicima i zaposlenicima u službama za odnose s javnošću, potrebna je kontinuirana multidisciplinarna naobrazba koja će biti fokusirana na nove uvjete javne komunikacije koje nameće informacijska tehnologija.

2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage

Poveznica | Link

 6 – 8 November, 2017

Ovi simpoziumi dio su znanstvenih aktivnosti vezanih uz projekt Digitizacija, bibliografski opis i istraživanje teksta pisanih glagoljskicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom do kraja 19. stoljeća na području Zadra i Šibenika koje organizira Odjel Informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia Manuscript Research Centre Sveučilišta u Grazu, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.